Asmens duomenų apsauga

Pagrindinė Turto banko duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti Turto banko tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėsenos veikimą Turto banke, padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į Turto banko duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir Bendrąjame duomenų apsaugos reglamente nurodytų teisių įgyvendinimu.

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės nares teisės.

Turto banko duomenų apsaugos pareigūno funkcijas nuo 2021-04-01 atlieka Turto banko Teisės ir administravimo departamento Teisės skyriaus Teisės taikymo grupės vyriausiasis teisininkas Sigitas Jablonskis (sigitas.jablonskis@turtas.lt, telefono ryšio numeris 8 601 46 558, darbo vietos adresas: Kęstučio g. 45, Vilnius.).

Privatumo ir slapukų naudojimo politika

Bendrasis asmens duomenų reglamentas

Valstybės įmonės Turto banko asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės įmonėje Turto banke tvarkos aprašas

Prašymo susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis forma

Prašymo ištaisyti tvarkomus asmens duomenis forma

Prašymo ištrinti tvarkomus asmens duomenis forma

Prašymo perkelti tvarkomus asmens duomenis forma

2022 metų dokumentacijos planas

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. +370 697 99396

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. +370 697 99396

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions