Atviri duomenys

Atviri duomenys − tai pirminiai viešojo sektoriaus institucijų kaupiami duomenys, pateikiami tokiu formatu, kad būtų galima juos pritaikyti tolesniam pakartotiniam naudojimui.

Visais čia skelbiamais duomenims galite naudotis (perkelti visą ar dalį informacijos, ją atvaizduoti, apdoroti, adaptuoti, klasifikuoti, sisteminti, skelbti, skaidyti dalimis ar kitaip tvarkyti, kurti išvestinius produktus, nepaisant naudojimo tikslų pobūdžio), jei:

  • Laikotės LR teisės aktų reikalavimų
  • Neklaidinate vartotojų dėl informacijos šaltinių, informacijos naudojimo sąlygų, informacijos oficialumo pobūdžio, nekeičiate duomenų tikrumo ir nesudarote kitų sąlygų, kad vartotojai būtų kitaip klaidinami
  • Nurodote pirminį informacijos šaltinį (VĮ Turto bankas), pageidautina – su aktyvia nuoroda ( www.turtas.lt )

Šiame skyriuje skelbiami šie atviri duomenys:

Apie VĮ Turto banko įvykusius valstybės nekilnojamojo turto aukcionus (parduodamo turto pavadinimas, adresas, aukciono data, pradinė kaina, pardavimo kaina). Duomenys teikiami kas mėnesį XLS/XLSX formatu

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 Apie VĮ Turto banko parduotus privatizavimo objektus (parduodamo turto pavadinimas, pirkimo/pardavimo sutarties data, pradinė kaina, pardavimo kaina). Duomenys teikiami XLS/XLSX formatu

2021

2020

2019

2018

2017

2016


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions