Planavimo dokumentai

VĮ Turto banko strateginiai veiklos planai

Valstybės įmonės Turto banko veiklos strategija 2016 – 2019 m.

Vykdydamas valstybės patikėtą misiją – įgyvendinti valstybės nekilnojamojo turto centralizavimą ir efektyviai valdyti šį turtą, Turto bankas siekia tapti pripažintu ir profesionaliu nekilnojamojo turto kompetencijų centru, kurio veikla būtų pelninga ir kurtų visapusišką vertę. Ši vertė suprantama kaip valdomo turto grąža, veiklos efektyvumas, paslaugų kokybė ir organizacinė kultūra.      

Turto banko strateginiai 2016 – 2019 metų tikslai:

Didinti valstybei priklausančio nekilnojamojo turto valdymo ir pardavimo efektyvumą – to siekiama didinant centralizuotai valdomo valstybės nekilnojamojo turto apimtis, taip pat parduodamo turto apimtis ir vertę, didinant pajamas už turto naudojimą, modernizuojant ir atnaujinant valdomą turtą, didinant jo energinį efektyvumą.  

Užtikrinti efektyvų perduotų skolų, neveiksnių aktyvų, paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų bei valstybės garantijų administravimą, valdymą ir skolų išieškojimą – to siekiama didinant sutarčių, sudarytų su skolininkais, kontrolę, stiprinant bendradarbiavimą su bankroto administratoriais, anstoliais, taip pat skolininkais, analizuojant ir panaudojant visas įmanomas skolų išieškojimo galimybes.   

Padidinti lėšų surinkimą į valstybės biudžetą, aktyviai vykdant akcijų privatizavimąto siekiama spartinant akcijų privatizavimo procesą ir aktyviai bendradarbiaujant su valstybei priklausančių akcijų paketų valdytojais.

Pelninga Turto banko veiklato siekiama didinant EBITDA pelningumą, diegiant tarptautinius paslaugų kokybės standartus, šiuolaikinę vadybą, formuojant naują organizacinę kultūrą, kuri grindžiama bendromis vertybėmis, nuolatiniu darbuotojų kompetencijos ir įsitraukimo didinimu.

VĮ Turto banko 2017-2020 metų strateginis veiklos planas

VĮ Turto banko 2016-2019 metų strateginis veiklos planas

VĮ Turto banko 2013-2015 metų strateginis veiklos planas

VĮ Turto banko 2012-2014 metų strateginis veiklos planas


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions