Dovanojimo politika

Valstybės įmonė Turto bankas vadovaujasi Nulinės tolerancijos korupcijai politika, patvirtinta 2017-03-15 įsakymu Nr. P1-54. Nulinės tolerancijos korupcijai politika apibrėžia bendrąsias korupcijos netoleravimo valstybės įmonėje Turto banke nuostatas, nustato pagrindinius šios Politikos principus ir įgyvendinimo gaires bei įtvirtina Turto banko nulinės tolerancijos korupcijai poziciją.

  • Dovana suprantama kaip bet koks neatlygintinai perduodamas turtas ar turtinė teisė. „Dovanos” sąvoka apima materialius daiktus bei kitokio pobūdžio naudas, kurias galima įvertinti pinigais, pvz., paslaugas, nuolaidas, kvietimus dalyvauti renginiuose, skolinimą, vaišinimą ir pan.
  • Turto banko darbuotojai, vykdydami savo pareigas, privalo netoleruoti ir nepriimti jokių dovanų, kurios gali sukelti interesų konfliktą ar gali būti traktuojamos kaip viršijančios įprastą komercinę praktiką ir leidžiančios daryti prielaidą, kad tokiu būdu siekiama įgyti Turto banko darbuotojų palankumą, daryti įtaką darbuotojų priimamiems sprendimams.
  •  Turto bankas draudžia siūlyti, teikti bet kokios formos dovanas, jei jos dovanojamos, siekiant nesąžiningai užsitikrinti pranašumą ar gaunančiojo asmens sprendimų šališkumą Turto banko atžvilgiu.
  •  Turto banko darbuotojai gali priimti / teikti oficialias verslo dovanas (pvz., suvenyrus), reprezentacijai skirtas dovanas, taip pat dovanas pagal tarptautinį verslo protokolą ar tradicijas bei rodyti / priimti siūlomą verslo svetingumą (pvz., dalyvauti verslo pietuose, oficialiose vakarienėse, parodose, konferencijose ir pan.), jei tokios dovanos / demonstruojamas svetingumas yra tinkami verslo santykių palaikymo požiūriu, turi aiškiai išreikštą verslo santykių palaikymo tikslą, yra skirti Turto banko teikiamų paslaugų, prekės ženklo žinomumo populiarinimui, Turto banko įvaizdžio stiprinimui.
  • Pinigai negali būti dovanojami arba priimami kaip dovana, nepaisant jų sumos dydžio.
  • Visais atvejais darbuotojai, priimdami verslo dovanas ar kitokias jiems siūlomas naudas, turi vadovautis protingumo principu ir įvertinti, ar jomis nėra siekiama padaryti neteisėtą poveikį, ar tokios dovanos ar kitokia darbuotojams siūloma nauda neperžengia įprastos sąžiningo verslo santykiams būdingos praktikos.
  •  Apie siūlomas ar gautas dovanas, išskyrus nedidelės vertės (iki 50 Eur) verslo suvenyrus, Turto banko darbuotojai privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ir korupcijos prevencijos funkcijas vykdantį darbuotoją.

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. +370 697 99396

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. +370 697 99396

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions