Veiklos sritys

Pagrindinės VĮ Turto banko veiklos sritys yra: centralizuotas valstybės nekilnojamojo turto valdymas, valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas, ­­­skolų valstybei išieškojimas ir pagal pavedimo sutartis perduotų paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų vykdymas.

Įgyvendindamas centralizuotą valstybės nekilnojamojo turto valdymą, Turto bankas valdo, naudoja ir disponuoja valstybės nekilnojamuoju turtu, perduotu valdyti patikėjimo teise, organizuoja nereikalingo valstybės turto pardavimo aukcionus, atlieka Valstybės turto informacinės paieškos sistemos tvarkytojo funkcijas ir vykdo kitas teisės aktais pavestas funkcijas.

Išieškodamas skolas Turto bankas administruoja iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų suteiktas paskolas, valstybės vardu suteiktas garantijas ir jas vykdant atsiradusias skolas. Taip pat valdo iš Vyriausybės nustatytų komercinių bankų perimtus ir už Vyriausybės vertybinius popierius pirktus neveiksnius aktyvus, išieško mokestines nepriemokas Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Muitinės departamentui, taip pat pažeidžiant teisės aktus panaudotą Europos Sąjungos finansinę paramą, skolas Garantiniam fondui ir kitoms valstybės institucijoms pagal perleistas reikalavimo teises. Per visą Turto banko gyvavimo laikotarpį išieškota ir valstybei sugrąžinta daugiau nei 454,5 mln. eurų skolų.


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions