Vizija ir misija

VĮ Turto banko misija

Efektyviai, centralizuotai valdyti valstybės turtą ir teikti partneriams aukščiausio lygio paslaugas.

VĮ Turto banko vizija

Nekilnojamojo turto kompetencijos centras.

VĮ Turto banko vertybės

Profesionalumas – kompetentingas, kokybiškas paslaugų teikimas partneriams;

Bendradarbiavimas – dirbdami kartu pasiekiame geriausio rezultato;

Atsakomybė – savo tikslų siekiame atsakingai – visuomenės, aplinkos, darbuotojų ir valstybės atžvilgiu;

Rezultatas – kuriame vertę valstybei – tvarus valdomo nekilnojamojo turto vertės didinimas.

VĮ Turto banko strateginiai tikslai

  1. Siekti efektyvaus valstybei priklausančio nekilnojamojo turto valdymo;
  2. Siekti efektyvaus valstybei priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo;
  3. Užtikrinti efektyvų VĮ Turto bankui perduotų skolų, neveiksnių aktyvų, paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų bei valstybės garantijų administravimą, valdymą ir skolų išieškojimą; 
  4. Maksimizuoti lėšų surinkimą į valstybės biudžetą aktyviai vykdant akcijų privatizavimo veiklą;
  5. Siekti pelningos VĮ Turto banko veiklos.

 

 


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions