AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ 51,67 % akcijų paketas

Veiklos kryptis: mokesčių už gyventojams suteiktas paslaugas duomenų konsolidavimas ir administravimas, mokėjimo paslaugų teikimas

Bendrovės akcininkai: 
51,67 % – akcijų patikėjimo teise valdo Turto bankas,
37,52 % – privatūs juridiniai asmenys, 
10,81 % – fiziniai asmenys. 

Metinė  tipinės veiklos apyvarta 2017 m. – 404 tūkst. eurų.

Bendrovėje dirba 12 darbuotojų.

Bendrovės pagrindinė veikla nuo pat įkūrimo – mokesčių už gyventojams suteiktas energetines, komunalines paslaugas, sumokėtų naudojant Vieningą atsiskaitymo knygelę, duomenų konsolidavimas ir administravimas. Bendrovėje siekiama koncentruoti paslaugų teikėjams ir mokesčių rinkėjams nebūdingos veiklos darbus, kurių atlikimas iš kiekvieno jų atskirai pareikalautų didelių žmogiškųjų išteklių ir pasižymėtų dideliais kaštais. Bendrovės partneriai – įvairių paslaugų teikėjai ir mokesčių rinkėjai (mokėjimo paslaugas teikiančios įstaigos).

Bendrovė savo pagrindinės veiklos paslaugas teikia daugiau kaip 680 organizacijų – paslaugų teikėjų (daugiabučius namus administruojantys butų ūkiai, daugiabučių namų savininkų bendrijos ir kt.) bei mokėjimo paslaugas teikiančios įstaigos (AB Lietuvos paštas, UAB „Mokėjimo paslaugos“, UAB „Perlo paslaugos“), kurios surenka įmokas už energetines, komunalines paslaugas. Šiuo metu Bendrąja atsiskaitymo knygele naudojasi apie 132 tūkstančiai Vilniaus, Trakų bei Šalčininkų miestų ir rajonų namų ūkių.

Bendrovė nuo 2016 m. tapo Mokėjimo įstaiga, turinčia mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nurodytą mokėjimo paslaugą – pinigų perlaidos ir pradėjo vystyti naują veiklos sritį – mokesčių surinkimą. Lietuvos bankas atlieka Bendrovės priežiūros funkciją.

Bendrovės buveinės vieta: Vilnius, Eigulių g. 21

Informaciją apie Privatizavimo objektą teikia:

Finansinio turto ir pardavimų departamentas

Direktorius Benitas Jonikas
Tel. (8 5) 278 09 62; mob. tel. 8 615 89390; el. p. benitas.jonikas@turtas.lt

Privatizavimo ir sutarčių rengimo grupės vadovė Girda Valiulytė
Tel. (8 5) 278 09 04, mob. tel. 8 646 00544, el. p. girda.valiulyte@turtas.lt

Privatizavimo ir sutarčių rengimo grupės vyresnioji specialistė Gražina Veželienė
Tel. (8 5) 278 0938, mob. tel. 8 614 85873, el. p. grazina.vezeliene@turtas.lt


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions