AB “Vilniaus metrologijos centras” 100 % akcijų paketas

Pradinė pardavimo kaina 5 675 000 Eur

Dokumentų rinkinys parduodamas nuo 2021-05-06 iki 2021-05-25

Dokumentų rinkinio kaina 145 Eur . Turto banko sąskaitos numeris mokėjimui už dokumentų rinkinį – LT51 7044 0600 0044 3925 SEB bankas, AB.

Paraiškos priimamos nuo 2021-05-18 iki 2021-05-27

Pradinė įmoka 1 450 000 eurų, kuri turi būti pervesta į valstybės įmonės Turto banko sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0044 3912  AB  SEB  banke iki voko su paraiška dalyvauti aukcione pateikimo. Mokėjimo paskirtis: pradinė įmoka (AB „Vilniaus metrologijos centras).

Vokai su paraiškomis atplėšiami 2021-05-28 10 val.

Pardavimo sąlyga: Potencialus pirkėjas, laimėjęs viešą aukcioną (toliau – viešo aukciono laimėtojas), privalo per 1 (vieną) mėnesį pranešti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai (toliau – Konkurencijos taryba) apie numatomą įvykdyti koncentraciją, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu dvidešimt milijonų eurų ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu du milijonai eurų. Teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka gautą leidimą vykdyti koncentraciją viešo aukciono laimėtojas privalo pateikti valstybės įmonei Turto bankui (toliau – Turto bankas).

Akcijų pirkimo-pardavimo sutartis su viešo aukciono laimėtoju bus pasirašoma tik Turto bankui pateikus Konkurencijos tarybos leidimą vykdyti koncentraciją arba pagrindimą, kad tokio leidimo gauti yra neprivaloma.

Jei pagal Konkurencijos įstatymo nuostatas privaloma gauti leidimą vykdyti koncentraciją, tačiau toks leidimas per 7 (septynis) mėnesius nuo pranešimo Konkurencijos tarybai pateikimo dienos nepateikiamas Turto bankui, viešas aukcionas skelbiamas iš naujo.

Privatizavimo sąlygos:

1. Užtikrinti Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui perduotų Nacionalinio masės vieneto etalono ir Nacionalinio galinio ilgio matų etalono saugojimą AB „Vilniaus metrologijos centras“ patalpose iki jų perkėlimo į Fizinių ir technologijos mokslų centro patalpas, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d., suteikiant Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui galimybes išlaikyti etalonus pagal šių etalonų techninėje užduotyje, etalono pase ir Nacionalinių matavimo vienetų etalonų kūrimo, tvirtinimo, tobulinimo, išlaikymo ir panaikinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 595 nustatytus reikalavimus, užtikrinant visas būtinas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant ryšių, elektros, šildymo ir kitų paslaugų tiekimo, Nacionalinių galinio ilgio matų ir masės matavimo etalonų išlaikymo patalpų nuomos sutartyje numatytomis sąlygomis.

2. Dvejus metus nuo AB „Vilniaus metrologijos centras“ akcijų įsigijimo užtikrinti AB „Vilniaus metrologijos centras“ paslaugų teikimą akreditavo pažymėjimų prieduose nurodytose akreditavimo srityse ir paskyrimo srityse, kuriose AB „Vilniaus metrologijos centras“ paskirtas atlikti matavimo priemonių tipo įvertinimą, patikrą, fasuotų produktų.

Akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ veiklos tikslai yra siekti bendrovės verslo vertės augimo ir vykdyti veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus. Bendrovės veiklos objektas yra plataus spektro metrologinės paslaugos .

Bendrovės veikla akredituota pagal tarptautinius standartus LST EN ISO/IEC 17025 ir LST EN ISO/IEC 17020. Bendrovė turi paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos statusą neautomatinių svarstyklių Europos Bendrijos (toliau – EB) pirminei patikrai ir paskirtosios įstaigos statusą matavimo priemonių patikrai bei fasuotų produktų ir ir matavimo indų bandymams atlikti. Teikdama metrologines paslaugas, Bendrovė išduoda kalibravimo liudijimus atitinkančius CIPM MRA (tarptautinio pripažinimo) susitarimo sąlygas, bandymų protokolus ir atitikties sertifikatus, kurie pripažįstami visose Europos Sąjungos šalyse.

Bendrovės pagrindinės veiklos kryptys:

  • Matavimo priemonių, priskirtų teisinei metrologijai, pirminė ir periodinė patikra
  • Matavimo priemonių bandymai
  • Matavimo priemonių kalibravimas

Bendrovės 2020 m. metinė apyvarta – 3 501 227 Eur

Bendras pastatų plotas – 7774,84 kv. m (iš jų 427,7 kv. m valdoma nuomos pagrindais)
Bendras žemės sklypų plotas – 1,9934 ha

Pastatai Vilniuje, Dariaus (5748,22 kv. m):

Dariaus ir Girėno g. 23
Pastatų plotas – 5748,22 kv. m
Žemės plotas – 1,5335 ha (nuoma iki 2096 m.)

Pastatai Kaune (725,51 kv. m):

E. Ožeškienės g. 25
Pastatų plotas – 725,51 kv. m
Žemės plotas – 0,1002 ha (nuoma iki 2053 m.)

Patalpos Klaipėdoje, Liepų g. 54 (427,7 kv. m.) (nuoma iki 2025-04-31)

Pastatai Panevėžyje (398,75 kv. m):

Janonio g. 3B
Pastatų plotas – 398,75 kv. m
Žemės plotas – 0,0745 (nuoma iki 2048 m.)

Pastatai Šiauliuose (474,66 kv. m):

Pastatai Baltupėnų g. 1
Pastatų plotas – 474,66 kv. m
Žemės plotas – 0,2132 ha (nuoma iki 2026 m.)

Informaciją apie Privatizavimo objektą teikia Valstybinių kompetencijų departamentas

Privatizavimo skyriaus vyresnioji specialistė Gražina Veželienė
Tel. (8 5) 278 0938, mob. tel. 8 614 85873, el. p. grazina.vezeliene@turtas.lt

Pastatai Vilniuje

Pastatai Kaune

Pastatai Panevėžyje

Pastatai Šiauliuose

Detalesnė informacija apie įmonę:

https://vkc.sipa.lt/vvi/vilniaus-metrologijos-centras/


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions