UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis 100 % akcijų paketas

Pradinė pardavimo kaina  2 397 000 Eur

Dokumentų rinkinys parduodamas  nuo 2019-07-22 iki 2019-08-19   
Dokumentų rinkinio kaina 145 Eur
Banko sąskaitos numeris mokėjimui už dokumentų rinkinį –
LT51 7044 0600 0044 3925 SEB bankas, AB

Objekto apžiūra vykdoma įsigijus dokumentų rinkinį ir iš anksto susitarus.
Kontaktai dėl objekto apžiūros: Regina Urbšienė, mob. tel. +370 655 76 546

Paraiškos  priimamos nuo 2019-08-12 iki 2019-08-20
Vokai su paraiškomis atplėšiami  2019-08-21  10 val.

Privatizavimo sąlyga: potencialus pirkėjas privalo vykdyti sutartinius įsipareigojimus bendradarbiavimo, žinių sklaidos ir inovacijų demonstravimo projektuose iki sutartyse nustatytų terminų pabaigos.

Trečiųjų asmenų teisės į privatizuojamą objektą: AB SEB banko kredito sutartims užtikrinti įkeistas turtas maksimaliąja hipoteka:

  1. Pirmos eilės įkeitimu įkeisti pastatai ir statiniai, esantys Kėdainių r. Valinavos k. 1; Valinavos k. 1A; Bokštų k., Liepų g. 2; Bokštų k., Liepų g. 9; Vainotiškių k., Vainotiškių g. 1D.
  2. Pirmos eilės įkeitimu įkeista įranga (mėšlo šalinimo ir fermos technologinė įranga) ir robotizuotos sistemos, esančios Kėdainių r. Valinavos k. 1A.
  3. Pirmos eilės įkeitimu įkeistos žemės sklypų, esančių Kėdainių r. Valinavos k. 1; Valinavos k. 1A; Bokštų k., Liepų g. 2; Bokštų k., Liepų g. 9; Vainotiškių k., Vainotiškių g. 1D, žemės nuomos teisės.
  4. Paskesniuoju įkeitimu maksimaliąja hipoteka įkeisti pastatai ir statiniai, esantys Kėdainių r. Valinavos k. 1; Bokštų k., Liepų g. 2; Bokštų k., Liepų g. 9; Vainotiškių k. Vainotiškių g. 1D.
  5. Paskesniuoju įkeitimu maksimaliąja hipoteka įkeistos žemės sklypų, esančių Kėdainių r. Valinavos k. 1; Bokštų k., Liepų g. 2; Bokštų k., Liepų g. 9; Vainotiškių k., Vainotiškių g. 1D, žemės nuomos teisės.
  6. Esamos ir būsimos (gautinos) Bendrovės piniginės lėšos visose ir būsimose sąskaitose pateiktos kaip finansinis užstatas.

Pastaba: pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Jeigu aukciono laimėtojas nustatytu laiku neatvyksta pasirašyti pirkimo-pardavimo sutarties, į sutarties sudarymo išlaidas įskaitomos registrų kartotinės pažymos.

Daugiau informacijos: UAB Dotnuvos eksperimentinio ūkio privatizavimo programa

Bendrovės pagrindinės veiklos kryptys:

Gyvulininkystė. Pieno gamyba ir pardavimas. Mėsinių galvijų auginimas. Perspektyvių mėsos ir pieno krypties galvijų veislininkystė.
Augalininkystė. Aukštos reprodukcijos grūdų gamyba ir pardavimas. Aukštos kokybės pašarų gamyba. Javų sėklininkystė.
Eksperimentinė, mokomoji ir bandomoji ūkinė veikla. Žemės ūkio mokslo, inovacijų  bei pažangiausių gamybos technologijų diegimas ir plėtra.

Bendrovės 2018 m. metinė apyvarta – 1 320 tūkst. Eur
Bendras pastatų plotas – 32 800 kv.m
Bendras nuomojamų valstybinės žemės (20 sklypų) plotas – 735,0333 ha.

Valstybinės žemės sklypų nuomos terminai:
5 metai (2 nuomos sutartys, bendras plotas 174,0048 ha);
9 metai (1 nuomos sutartis, bendras plotas 0,1218 ha);
25 metai (17 nuomos sutarčių, bendras plotas 560,9067 ha).

Iš privačių asmenų nuomojami 37 žemės sklypai, kurių bendras plotas 52,01 ha. 
 
Biologinį Bendrovės turtą sudaro pasėliai, galvijų prieaugis ir penimi gyvuliai, melžiamos karvės, mėsiniai mišrūnai galvijai, karvės žindenės.

2015 m. su Europos Sąjungos parama pastatyta 120 vietų robotizuota karvių ferma yra moderniausia šalyje.

2018 m. Bendrovė pateko į efektyviausių pieno gamintojų šalyje dešimtuką  – primilžis siekia vidutiniškai po 10425 kg pieno iš karvės per metus.

Garažas,  Kėdainių r., Akademija, Dvaro g. 3
Pastatų plotas – 678 m²
Žemės plotas  (nuomojamas) – 0,2498 ha

Gamybinių pastatų kompleksas, Kėdainių r.,  Bokštų k., Liepų g. 2
Pastatų plotas – 10600  m²
Žemės plotas (nuomojamas) – 7,3439 ha

Gamybinių pastatų kompleksas, Kėdainių r.,  Bokštų k., Liepų g. 9
Pastatų plotas – 3025 m²
Žemės plotas (nuomojamas) – 3,0362 ha

Sandėlis, Kėdainių r., Mantviliškio k., K. Macevičiaus g. 19
Pastatų plotas – 3010 m²
Žemės plotas (nuomojamas) – 6,0761 ha

Gamybinių pastatų ir inžinerinių statinių kompleksai, Kėdainių r., Valinavos k. 1, 1A
Pastatų plotai – 3475 m², 3030 m²
Žemės plotai (nuomojami) – 1,9759 ha, 297,3112  ha

Gamybinių pastatų ir inžinerinių statinių kompleksai, Kėdainių r., Vainotiškių k. 1B, 1C, 1D
Pastatų plotai – 3688 m², 1202 m², 3858 m²
Žemės plotai (nuomojami) – 1,2687 ha, 0,3500 ha, 3,4650 ha

3 poilsio nameliai Palangoje, Mokyklos g. 8
Pastatų plotai – 60,52 m², 59,93 m², 60,14 m²
Žemės plotas (nuomojamas) – 0,1218 ha

Trečiųjų asmenų teisės į privatizuojamą objektą:
Banko suteiktiems kreditams užtikrinti įregistruota dalies statinių hipoteka ir įkeistos dalies žemės sklypų nuomos teisės.

Informaciją apie Privatizavimo objektą teikia:

Finansinio turto ir pardavimų departamentas

Privatizavimo ir sutarčių rengimo grupės vadovė Girda Valiulytė
Tel. (8 5) 278 09 04, mob. tel. 8 646 00544, el. p. girda.valiulyte@turtas.lt

Privatizavimo ir sutarčių rengimo grupės vyresnioji specialistė Gražina Veželienė
Tel. (8 5) 278 0938, mob. tel. 8 614 85873, el. p. grazina.vezeliene@turtas.lt

Dotnuvos eksperimentinis ūkis
Kėdainių r., Valinavos k. 1A
Kėdainių r., Valinavos k. 1
 
 

Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4999

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions