Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimas

Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo tvarka

Turto bankas vykdydamas Atnaujinimo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą pagal 2014-12-23 LRV nutarimą Nr. 1453 „Dėl LRV 2007-10-10 nutarimo Nr. 1082 „Dėl atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Atnaujinimo sąrašas), Turto banko sudarė su 19 institucijų susitarimus dėl valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo ir atitinkamai vykdomos užsakovo funkcijas statant naujus ir rekonstruojant objektus bei atliekant šių objektų, kurių objektų statybos/rekonstravimo užsakovo funkcijos nebuvo perduotos, finansuotojo funkcijas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (įstatymo 2014-10-01 redakcija) 18 straipsnio nuostatomis, nauji atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto objektai į Atnaujinamo sąrašą netraukiami ir šis valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo būdas, įgyvendinus dabar minėtame sąraše esančius projektus, daugiau nebus taikomas. Minėti atnaujinimo projektai bus baigiami įgyvendinti vadovaujantis Atnaujinamo sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 328 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1022 redakcija), nuostatomis.

Įsigaliojus Centralizuotai valdomo valstybės turto (toliau – CVVT) valdytojo įstatymą optimizuojantį valstybės nekilnojamojo turto valdymo institucinę struktūrą bei įdiegiant centralizuoto valstybės nekilnojamojo turto valdymo modelį, pagrįstą laipsnišku valstybės nekilnojamojo turto nuomos principo įgyvendinimu, buvo įtvirtinta centralizuota valstybės nekilnojamojo turto perdavimo nuosavybėn sistema. Siekiant atnaujinti CVVT vadovaujamasi Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir naujo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 148. Turto bankas, kaip CVVT valdytojas įgyvendindamas, centralizuotą valstybės nekilnojamojo turto valdymą ir priežiūrą, vykdo tolesnį valstybės nekilnojamojo turto ir CVVT turto atnaujinimą (modernizavimą). Centralizuotai valdomi pastatai atnaujinami pagal 2014 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo Nr. 1328 nuostatas. Šiuo metu Turto bankas iš Energijos efektyvumo fondo lėšų  (finansuojamo iš Europos regioninio plėtros fondo) įgyvendina 5 administracinių centralizuotai valdomų pastatų modernizavimo projektus (Vilniuje, Kaune, Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje).

Įvykdyti projektai

Vykdomi ir planuojami projektai

Energinio vartojimo auditas


Valstybės įmonė
Turto bankas
Įmonės kodas: 112021042
PVM kodas: LT120210411

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Kęstučio g. 45
08124 Vilnius
Tel. (8 5) 278 0900
Faks. (8 5) 275 1155

Vilniaus g. 16
01402 Vilnius
Tel. (8 5) 268 4988

© VĮ Turto bankas, 2017
Sprendimas:
GERA Solutions